Statsrätt

Hur hänger politik, demokrati och juridik ihop? Hur fungerar rättsstaten och grundlagarna – och vad innebär egentligen det s.k. samhällskontraktet? I denna kurs ger Thomas Bodström, advokat och f.d. justitieminister, svaren på många av de viktigaste frågorna inom statsrätten. (ca 60 min)

Straffrätt

Vad räknas egentligen som ett brott? Hur fungerar en polisutredning och vad händer under en rättegång? Vilka rättigheter har den som är misstänkt för brott och den som är brottsoffer? I denna kurs ger brottmålsadvokaten Johan Eriksson svaren på många av de viktigaste frågorna inom straffrätten. (ca 60 min)

Familjerätt

Vilka rättigheter och skyldigheter har sambor och gifta – och hur ser de juridiska skillnaderna ut? Vem är arvtagare om det inte finns något testamente och hur ska ett äktenskapsförord upprättas? I denna kurs ger advokaten Marie Wessel svar på de viktigaste frågorna inom den ekonomiska familjerätten. (ca 60 min)

Avtalsrätt

När ingås ett avtal och vad innebär det? Vem får ingå avtal och när blir ett avtal ogiltigt? Vilka olika avtalsformer finns och vem ska egentligen bevisa vad när det uppstår en tvist? I den här kursen svarar juridikprofessorn Mårten Schultz på många av de viktigaste frågorna inom avtalsrätten. (ca 60 min)

Bostadsjuridik

Vilka regler gäller för uthyrning i andra hand? Kan en bostadsrättsförening skriva vad som helst i sina stadgar? Hur ser mäklarens ansvar ut och vad innebär egentligen ”dolt fel” och ”köparens undersökningsplikt” vid husköp? I denna kurs ger advokaten Thomas Underskog svaren på många av de viktigaste frågorna inom bostadsjuridiken. (ca 60 min).

Arbetsrätt

Vilka rättigheter och skyldigheter har anställda och arbetsgivare mot varandra? Vad innebär en timanställning och den s.k. lojalitetsplikten? Och vilka regler gäller vid löneavtal? I denna kurs ger advokaten Åsa Erlandsson svaren på många av de viktigaste frågorna inom arbetsrätten. (ca 60 min)

Konsumenträtt

Vilka rättigheter har du som konsument när du köper varor eller tjänster? Hur ångrar eller reklamerar du ett köp och vilka tidsfrister gäller? Vilka regler gäller vid köp på distans eller på kredit? I den här kursen ger advokaten Nadja Hatem svar på många av de viktigaste frågorna inom konsumenträtten. (ca 60 min)

Internetjuridik

Hur ser yttrandefriheten ut på nätet? Vad får man skriva och vad får man inte skriva? Vilket ansvar har den som publicerar någonting på någon annans digitala plattform? I den här kursen ger juridikprofessorn Mårten Schultz svar på många av de viktigaste frågorna inom internetjuridiken. (ca 60 min)

Offentlig rätt

Varför har vi egentligen myndigheter? Vilka befogenheter och skyldigheter har myndig-heterna mot enskilda och vilka skyldigheter och rättigheter har enskilda i sina kontakter med myndigheter? I denna kurs ger juridikprofessorn Olle Lundin svar på många av de viktigaste frågorna inom den offentliga rätten. (ca 60 min)

Krigets lagar

Specialkurs – Folkrätten i allmänhet och krigets lagar i synnerhet har ställts på sin yttersta spets i och med den väpnade konflikten i Ukraina. Webbinariet riktar sig till alla som vill, behöver eller är intresserade av folkrätt i stort och det rådande läget i Europa.