När ingås ett avtal och vad innebär det? Vilka olika avtalsformer finns? Vad är tillåtet att avtala om, och vad får man inte avtala om? När kan ett avtal hävas och hur löses en avtalstvist? I den här kursen får du värdefulla kunskaper om hur lagarna ser ut inom avtalsrättens område. (ca 60 min)

Om experten

Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Han har en stark passion för att ge allmänheten en inblick i juridikens värld och skriver bland annat krönikor i Svenska Dagbladet och driver en egen podd. Han är också grundare av Institutet för juridik och internet. 

Testa dina kunskaper inom avtalsrätt

Vilket påstående är korrekt?
A. Muntliga avtal gäller om de inte finns lagkrav på att de måste vara skriftliga
B. Avtal ska alltid vara skriftliga för att gälla
C. Muntliga avtal gäller alltid

Rätt

Fel

Vad gäller om ett minderårigt barn som inte får ingå avtal, t. ex. köper någonting via internet?
A. Avtalet blir ogiltigt om inte säljaren har gjort tillräckligt för att undersöka köparens rätt att ingå avtal
B. Avtalet gäller om säljaren inte hade anledning att tro att köparen var ett barn
C. Avtalet blir automatiskt ogiltigt eftersom barnet saknar s.k. rättshandlingsförmåga

Rätt

Fel

Vad kan ett väsentligt avtalsbrott leda till?
A. Skadestånd och fängelse
B. Skadestånd och hävning av avtalet
C. Skadestånd och dagsböter

Rätt

Fel

Ett s.k. förenklat tvistemål i domstol innebär att ingen av parterna riskerar att få betala några större belopp för rättegångskostnader. Men vad är förutsättningen för ett förenklat tvistemål?
A. Att tvisten kan avgöras enbart genom brevväxling och alltså utan förhandling
B. Att tvisten gäller ett ekonomiskt värde som är mindre än ett halvt prisbasbelopp
C. Att det är uppenbart att den ena parterna har rätt så att målet kan avgöras omedelbart

Rätt

Fel

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Subscribe to see your results

Avtalsrätt

Jag fick %%score%% av %%total%% rätt

%%description%%

%%description%%

Loading...

Vill du veta mer?