Varför har vi egentligen myndigheter? Vilka skyldigheter har vi gentemot myndigheterna? Kan du som enskild medborgare få rätt mot en myndighet om du anser dig felbehandlad? I kursen om offentlig rätt får du grundläggande kunskaper om myndigheternas funktioner och hur reglerna kring dessa ser ut. (ca 60 min)

Om experten

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och har ett särskilt intresse för kontroll och tillsyn av offentlig verksamhet, offentliga företag, allmän förvaltningsrätt och kommunalrätt. Han har gett ut flertalet publikationer och böcker inom sina expertområden.

Testa dina kunskaper inom offentlig rätt

Vilka myndigheter styrs av förvaltningslagen?
A. Bara de statliga myndigheterna
B. Bara de kommunala och regionala myndigheterna
C. De statliga, regionala och kommunala myndigheterna

Rätt

Fel

Vilket är kommunernas högsta beslutande organ som ibland jämförs med den statliga riksdagen?
A. Kommunstyrelsen
B. De kommunala nämnderna
C. Kommunfullmäktige

Rätt

Fel

En grundläggande princip, som finns inskriven i grundlagen och som alla har rätt att åberopa, är att all myndighetsutövning ska utövas med saklighet, opartiskhet och likabehandling. Vad kallas den principen?
A. Myndighetsprincipen
B. Objektivitetsprincipen
C. Förvaltningsprincipen

Rätt

Fel

Grundregeln är att ett myndighetsbeslut ska kunna överklagas, ofta till domstol. Vad heter den domstol som oftast är den första domstolsinstans som man överklagar till?
A. Kammarrätten
B. Tingsrätten
C. Förvaltningsrätten

Rätt

Fel

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Tack för att du testade dina kunskaper

Offentlig rätt

Jag fick %%score%% av %%total%% rätt

%%description%%

%%description%%

Loading...

Vill du veta mer?