Vilka rättigheter och skyldigheter har anställda och arbetsgivare mot varandra? Vad innebär en timanställning? Vilka regler gäller vid löneavtal? Och hur kan en konflikt mellan anställd och arbetsgivare lösas? I denna kurs får du en bra grund inom arbetsrättens viktigaste områden. (ca 60 min)

Om experten

Åsa Erlandsson är advokat på Setterwalls advokatbyrå och har arbetsrätt som expertområde. Hon arbetar med allt från dagliga frågeställningar som arbetsmiljö, anställningsavtal och uppsägningar till företagsförsäljningar och arbetsrättsliga tvister inför domstol. Ett särskilt intresseområde är diskrimineringsfrågor för svenska och utländska arbetsgivare.

Testa dina kunskaper om arbetsrätt

Den s.k. lojalitetsplikten innebär att en arbetstagare har långtgående skyldigheter mot sin arbetsgivare. Men hur länge gäller lojalitetsplikten?
A. Till den dag då man inte längre är anställd
B. Till den dag då man säger upp dig eller blir uppsagd
C. Den gäller även efter anställningen

Rätt

Fel

Vilken typ av anställning får normalt en person som blir anställd om ingenting annat har avtalats:
A. En provanställning
B. En visstidsanställning
C. En tillsvidareanställning

Rätt

Fel

Vad regleras inte i lagen?
A. Minimilön
B. Semester
C. Arbetstid

Rätt

Fel

Vilket påstående är korrekt om hur arbetstvister prövas i domstol?
A. De ska alltid prövas av Arbetsdomstolen
B. De kan prövas direkt i Arbetsdomstolen beroende på bl. a. om det finns kollektivavtal
C. Tingsrätten är alltid första instans för arbetstvister

Rätt

Fel

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Subscribe to see your results

Arbetsrätt

Jag fick %%score%% av %%total%% rätt

%%description%%

%%description%%

Loading...

Vill du veta mer?