Folkrätten i allmänhet och krigets lagar i synnerhet har ställts på sin yttersta spets i och med den väpnade konflikten i Ukraina. Webbinariet riktar sig till alla som vill, behöver eller är intresserade av folkrätt i stort och det rådande läget i Europa. (ca 86 min)

Om experterna

Pontus Winther
Doktor i internationell rätt

Pontus är verksam som forskare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Som tidigare marinofficer tjänstgör Pontus deltid som juridisk rådgivare till Försvarsmakten och har tidigare varit studierektor i juridik vid Försvarshögskolan

Katinka Svanberg
Doktor i internationell rätt

Katinka är doktor i internationell rätt samt universitetslektor i folkrätt vid Stockholms universitet, tidigare gästforskare vid Melbourne University Law School, Asia Pacific Center for Military Law. Katinkas forskningsområden är främst internationell fred och säkerhet, folkens rätt till självbestämmande, traktaträtt, Responsibility to Protect (R2P), men även havsrätt, pirater och privata security contractors, Katinka har publicerat flera läroböcker i folkrätt, senast FN-stadgan och Världspolitiken, 5 uppl. Norstedts juridik, tillsammans med prof.em. Ove Bring.

Helena Sunnegårdh
Folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset

Helena har tidigare arbetat i olika konfliktdrabbade länder med Internationella Rödakorskommittén, såsom i Niger, Demokratiska Republiken Kongo och Colombia med fokus på ICRC:s skyddsverksamhet. Hon har en jur.kand. och en LLM i humanitär rätt och mänskliga rättigheter i väpnade konflikter. Hon är också ledamot i Totalförsvarets folkrättsråd och har fungerat som expert i olika arbetsgrupper.

Vill du veta mer?