Välkommen till Blendow Group

Alla måste följa lagen och vi sprider kunskap om den!

I Sverige lever vi i en demokrati – en förmån som vi alla tar för givet. Men demokratin är skör och för att den ska upprätthållas måste vi följa de lagar, förordningar och regler som gäller och visa respekt för varandra. För att bidra till att öka kunskapen om lag och rätt i Sverige har vi tagit fram en juridisk översiktskurs till hela svenska folket – en så kallad ”Jöken”.

Vi bjuder in alla svenskar att kostnadsfritt och utan några som helst motkrav ta del av nio olika kursavsnitt som tagits fram i samråd med några av Sveriges främsta juridiska experter inom de aktuella områdena.

Som ledande inom juridisk kompetensförsörjning tycker vi att det är viktigt att värna om vår demokrati och bidra till att skapa ett bättre samhälle med mindre psykisk ohälsa. Tack vare vår unika marknadsposition och vårt breda utbud av tjänster inom juridisk kompetensförsörjning förser vi tusentals personer med juridisk kompetens varje dag.

Vill du veta mer om hur Blendow Group & Blendow Publishing arbetar med att sprida juridisk kompetens eller få en fördjupad insikt i de olika områdena är du välkommen att maila till: lagen@blendow.se

Verksamheten utgörs av sju affärsområden

Blendow Lexnova – Din juridiska nyhetsbyrå

Juridiken förändras snabbt och det är viktigt att det blir rätt. Nyhetsbyrån Blendow Lexnova har sedan 2006 levererat juridiska nyheter i form av rättsfall, lagstiftning och analyser till yrkesverksamma jurister och beslutsfattare. I vårt nätverk finns Sveriges mest välrenommerade juridiska experter. Med vår mobil app får du tillgång till dina nyheter i realtid, direkt från ”pressarna”.

Nyhetsbyrån Blendow Lexnova är en viktig källa för att sprida juridisk kunskap till allmänheten – våra nyheter ligger bl. a. till grund för Dagens Juridik, vilket har gett Blendow Lexnova en särställning bland juridiska nyhetstjänster.

BG Institute

BG Institute är sedan lång tid tillbaka marknadsledande på kompetensförsörjning mot jurister och advokater. Numera erbjuder vi även kvalitativ kompetensutveckling till chefer och specialister inom en mängd andra branscher som Fastighet, Entreprenad, Miljö, Finans, Ekonomi, Skatt, Revision, HR och Ledarskap.

BG Media – Dagens juridik, Legally yours, Legally lady och BG Research (Årets Jurist & Årets Advokatbyrå)

BG Media har genom sina olika kanaler ett helhetsgrepp kring juristbranschen. Vi kan, känner och når juristbranschen. Genom Dagens Juridik, Legally yours, Legally Lady och BG Research kommunicerar vi dagligen med Sveriges jurister genom daglig journalistik, nätverksträffar, intressant och spännande helgläsning och branschundersökningar.

BG Pressrum

BG Pressrum erbjuder aktörer som vill kommunicera med juristbranschen en unik plattform där man har möjlighet att publicera egna nyheter på Sveriges juridiska dagstidning – Dagens Juridik – och på så vis nå hundratusentals läsare direkt med sitt budskap.

Legal Career

Legal Career erbjuder framtidens rekryterings- och interimslösningar av jurister. En unik lösning där vi kompetensutvecklar och kompetensvaliderar våra kandidater innan de placeras på sina uppdrag. Legal Career förser såväl privat- som offentlig sektor med jurister.

Allt om juridik

Allt om Juridik erbjuder organisationer att på ett kostnadseffektivt sätt integrera juridisk kompetensförsörjning i sina verksamheter. Oavsett om det handlar om digitala kurser eller rådgivning med en jurist är Allt om Juridik en självklar leverantör för alla typer av verksamheter.

I vår roll som ledande inom juridisk kompetensförsörjning tycker vi att det är viktigt att värna om vår demokrati och göra vad vi kan för att skapa ett bättre samhälle med mindre psykisk ohälsa.

Juridik för alla

Juridik för alla hjälper dig att få koll på lagar i Sverige. I nio filmer får du svaren på många juridiska frågor. Kurserna leds av landets främsta experter inom svensk lag, är gratis och öppna för alla som vill lära sig mer om lag och rätt.

Välkommen

Thomas Blendow