Thomas Bodström

Advokat, f.d. justitieminister

Thomas Bodström är advokat, f.d. justitieminister och ordförande i Riksdagens justitieutskott. Sedan han lämnade politiken 2014 driver han advokatbyrån Thomas Bodström där han anlitas inom brottmål, familjerätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, affärsjuridik, avtalsrätt och skadeståndsrätt. 

Sagt om Juridik för alla:
”Demokrati är något som ständigt behöver vinnas även i länder som Sverige, där vi lätt tar den för givet. Därför innebär det inte bara rättigheter utan också en skyldighet att leva i en demokrati. För att kunna göra det måste man ha kunskaper om lagarna som ligger till grund för vårt demokratiska samhälle.”

Johan Eriksson

Advokat och juris hedersdoktor 

Johan Eriksson är brottmålsadvokat, grundare av Försvarsadvokaterna och juris hedersdoktor vid Stockholms universitet. Han har skrivit böcker inom straffrättens och processrättens område och är ofta anlitad som föreläsare.

Sagt om Juridik för alla:
”Juridiken är samhällets monopolregler.  Kunskap om reglerna är därför nödvändiga för att kunna förstå samhället.”   

Åsa Erlandsson

Advokat

Åsa Erlandsson är advokat på Setterwalls advokatbyrå och har arbetsrätt som expertområde. Hon arbetar med allt från dagliga frågeställningar som arbetsmiljö, anställningsavtal och uppsägningar till företagsförsäljningar och arbetsrättsliga tvister inför domstol. Ett särskilt intresseområde är diskrimineringsfrågor för svenska och utländska arbetsgivare.

Sagt om Juridik för alla:
”Kunskap är makt! Det är viktigt att veta; inte bara tro och tycka. Dessutom är det roligt att veta! Det gäller också kunskap om våra grundläggande lagar. Därför behövs en utbildning i grundläggande juridik som riktar sig till den breda allmänheten.”

Nadja Hatem

Advokat

Nadja Hatem är advokat och grundare av HS Advokatbyrå. Hon arbetar med byråns alla rättsområden men är särskilt inriktad på den internationella familjerätten, medling och brottmål. Hon anlitas ofta som medlare, både av domstolar och av privatpersoner.

Sagt om Juridik för alla:
”Juridik är väldigt komplext och det är just därför det är viktigt att den som har ett juridiskt ärende konsulterar en jurist/advokat. Men, bara för att juridik är komplext betyder det inte att var och en – oavsett förkunskaper – inte kan lära sig grundläggande juridik för att undvika vardagliga juridiska fallgropar. En utbildning i grundläggande juridik bidrar till en allmänhet som är medveten i vardagsjuridik och som får en känsla för när juridisk hjälp behövs och när det inte behövs. ”

Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och har ett särskilt intresse för kontroll och tillsyn av offentlig verksamhet, offentliga företag, allmän förvaltningsrätt och kommunalrätt. Han har gett ut flertalet publikationer och böcker inom sina expertområden.

Sagt om Juridik för alla:
”Att enskilda medborgare har en grundläggande insikt i de rättigheter man har i förhållande till myndigheterna är en central del av en rättsstat.”

Mårten Schultz

Professor i civilrätt

Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Han har en stark passion för att ge allmänheten en inblick i juridikens värld och skriver bland annat krönikor i Svenska Dagbladet och driver en egen podd. Han är också grundare av Institutet för juridik och internet.

Sagt om Juridik för alla:
”Juridik är så mycket mer än brott och straff. En grundläggande juridikkurs kan bidra till förståelsen av juridikens bredd och mångsidighet.”

Tomas Underskog

Advokat

Tomas Underskog är advokat på advokatfirman Åberg och har lång erfarenhet av arbete med miljörätt, fastighetsrätt samt entreprenadrätt. Inom fastighetsrätt arbetar Tomas framförallt med hyra men även med fastighetsförsäljningar, exploatering, markåtkomst, detaljplanefrågor samt nyttjanderätter. Han anlitas ofta som föreläsare inom fastighets- och miljörätt.

Sagt om Juridik för alla:
”Ett av de viktigaste privatekonomiska områdena är det som rör boendet. Någon allmän utbildning i de bitvis svåra juridiska frågor som rör detta område finns egentligen inte. För den som vill ”täppa till” denna lucka är det bra att börja med denna introduktion till området.”

Marie Wessel

Advokat

Marie Wessel är advokat på Lindskog Malmström advokatbyrå och är inriktad mot svensk och internationell familjerätt, arvsrätt samt försäkringsrätt. Hon anlitas ofta som föreläsare inom familjerättsområde.

Sagt om Juridik för alla:
”Min uppfattning är att vi alla behöver en grundläggande förståelse för de familjerättsliga reglerna, då vi alla kommer träffas av dessa regler och det finns så många missuppfattningar som leder till konflikter och svåra situationer att hantera.” 

Programledare

Dona Hariri

Programledare

Dona Hariri är jurist, författare, föreläsare och moderator. Hon har tidigare varit programledare för programserien Justitia på SVT samt deltagit som expert i TV4 Nyhetsmorgons stående inslag ”Koll på lagen”. Hösten 2018 debuterade Dona som författare med boken Fatta lagen. Hon har fått en mångfald utmärkelser och har blivit nominerad till Årets Jurist 2016 och 2019.

Stefan Wahlberg

Programledare

Stefan Wahlberg är journalist, juridisk konsult, TV-producent och programledare. Han har bland annat varit programledare i TV-programmet Veckans Juridik, chefredaktör för Dagens Juridik, reporter och chef för Expressens rättsredaktion samt rättslig kommentator och krönikör i Medievärlden och Metro.