Vilka rättigheter och skyldigheter har sambos och gifta? Vem har rätt till vad när ett förhållande tar slut? Vad händer om föräldrarna inte kommer överens om hur ett barns tillgångar ska förvaltas? Och vem är arvtagare om det inte finns något testamente? I denna kurs får du lära dig grundprinciperna inom ekonomisk familjerätt. (ca 60 min)

Om experten

Marie Wessel är advokat på Lindskog Malmström advokatbyrå och är inriktad mot svensk och internationell familjerätt, arvsrätt samt försäkringsrätt. Hon anlitas ofta som föreläsare inom familjerättsområden.

Testa dina kunskaper inom familjerätt

Vilket lands lagar för arv gäller enligt huvudregeln när en person har avlidit?
A. Det land där personen var medborgare när hen dog
B. Det land där den döde personen föddes
C. Det land där personen bodde när hen dog

Rätt

Fel

Vilken egendom omfattas av den s.k. sambolagen?
A. Den bostad och det bohag som fanns då samboskapet upphörde, oavsett när och hur detta införskaffades
B. Endast den bostad och det bohag som är införskaffat för gemensamt bruk
C. All egendom som parterna äger

Rätt

Fel

Oavsett vad det står i ett testamente så har ett barn till en avliden person normalt rätt att få minst hälften av det arv som hen skulle ha fått om det inte fanns ett testamente. Vad kallas detta?
A. Arvslott
B. Laglott
C. Kvarlåtenskap

Rätt

Fel

Vem är det som normalt beslutar att en framtidsfullmakt ska börja gälla?
A. En s.k. god man
B. Fullmaktsgivaren, alltså den som utfärdade fullmakten
C. Fullmaktshavaren, alltså den som ska företräda fullmaktsgivaren

Rätt

Fel

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Subscribe to see your results

Familjerätt

Jag fick %%score%% av %%total%% rätt

%%description%%

%%description%%

Loading...

Vill du veta mer?