Hur skiljer sig olika typer av boenden åt i rättslig mening? Vilka regler gäller för uthyrning i andrahand? När och hur kan en hyresgäst bli vräkt? Vad betyder besittningsskydd? Kan en bostadsrättsförening skriva vad som helst i sina stadgar? Och vad innebär dolt fel vid köp av hus? Den här kursen tar upp många viktiga frågor kring bostadsjuridik. (ca 60 min)

Om experten

Tomas Underskog är advokat på advokatfirman Åberg och har lång erfarenhet av arbete med miljörätt, fastighetsrätt samt entreprenadrätt. Inom fastighetsrätt arbetar Tomas framförallt med hyra men även med fastighetsförsäljningar, exploatering, markåtkomst, detaljplanefrågor samt nyttjanderätter. Han anlitas ofta som föreläsare inom fastighets- och miljörätt.

Testa dina kunskaper inom bostadsjuridik

Vems intressen ska en fastighetsmäklare tillvarata i samband med en bostadsaffär?
A. Säljarens intressen
B. Köparens intressen
C. Både säljaren och köparens intressen

Rätt

Fel

Vad får en hyresgäst göra utan tillstånd från värden?
A. Hyra ut lägenheten i andra hand
B. Tillfälligt upplåta lägenheten för privat bruk mot betalning inom ramen för s.k. ”Airbnb-verksamhet”
C. Ha en inneboende i lägenheten

Rätt

Fel

När man köper en bostadsrätt så köper man egentligen – vad?
A. Nyttjanderätten till lägenheten
B. Den fysiska äganderätten till lägenheten
C. Enbart ett medlemskap i bostadsrättsföreningen

Rätt

Fel

Vad är ett lagkrav för att ett fastighetsköp ska vara giltigt?
A. Att en fastighetsmäklare har förmedlat köpet
B. Att det finns ett skriftligt avtal
C. Att köpeskillingen betalas senast på tillträdesdagen

Rätt

Fel

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Subscribe to see your results

Bostadsjuridik

Jag fick %%score%% av %%total%% rätt

%%description%%

%%description%%

Loading...

Vill du veta mer?