Vad räknas egentligen som ett brott? Hur ser rättssäkerheten ut för brottsmisstänkta och brottsoffer? Vad kan hända om en person uppmuntrar någon annan att begå brott? Straffas personer som begått brott vid självförsvar? I kursen om straffrätt får du många viktiga svar om vad som gäller vid brottmål. (ca 60 min)

Om experten

Johan Eriksson är brottmålsadvokat, grundare av Försvarsadvokaterna och juris hedersdoktor vid Stockholms universitet. Han har skrivit böcker inom straffrättens och processrättens område och är ofta anlitad som föreläsare. 

Testa dina kunskaper inom straffrätt

Vad innebär legalitetsprincipen?
A. Att ingen får dömas för ett brott utan att hens skuld är bevisad bortom rimligt tvivel
B. Att ingen får dömas för en gärning utan att hen kände till att gärningen var ett brott
C. Att ingen får dömas för en gärning som inte var brottslig när gärningen begicks

Rätt

Fel

Avsikt, insikt eller likgiltighet krävs oftast för att någon ska kunna dömas för brott. Vad kallas detta med ett ord?
A. Oaktsamhet
B. Uppsåt
C. Excess

Rätt

Fel

Vem leder (enligt huvudregeln) en förundersökning om det finns en person som är misstänkt för brottet?
A. Polis
B. Rådman
C. Åklagare

Rätt

Fel

Vid en vanlig brottmålsrättegång är det fyra personer som dömer. Rättens ordförande är jurist. Vad kallas de övriga tre domarna?
A. Fiskaler
B. Nämndemän
C. Notarier

Rätt

Fel

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Subscribe to see your results

Straffrätt

Jag fick %%score%% av %%total%% rätt

%%description%%

%%description%%

Loading...

Vill du veta mer?