Vad är egentligen statsrätt och hur är det kopplat till demokrati? Hur stort självstyre har kommunerna? Vilka olika lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter finns och hur fungerar de? Vad gör man om man anser att en domstol har fel? I denna kurs ger Thomas Bodström svaren på några av de viktigaste frågorna inom statsrätt. (ca 60 min)

Om experten

Thomas Bodström är advokat, f.d. justitieminister och ordförande i Riksdagens justitieutskott. Sedan han lämnade politiken 2014 driver han advokatbyrån Thomas Bodström där han anlitas inom brottmål, familjerätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, affärsjuridik, avtalsrätt och skadeståndsrätt. 

Testa dina kunskaper inom statsrätt

Vad krävs för att ändra den svenska grundlagen?
A. Att regeringen, Lagrådet och riksdagen är överens om att grundlagsändringen ska genomföras
B. Att Högsta domstolen godkänner grundlagsändringen innan riksdagen fattar beslutet
C. Att riksdagen fattar två likadana beslut om grundlagsändringen och att det genomförs ett riksdagsval mellan de båda besluten

Rätt

Fel

Till vilken domstol överklagar man en dom från tingsrätten?
A. Hovrätten
B. Kammarrätten
C. Högsta domstolen

Rätt

Fel

Vem stiftar lagar?
A. Regeringen
B. Lagrådet
C. Riksdagen

Rätt

Fel

Vem styr de (flesta) statliga myndigheterna?
A. Regeringen
B. Landshövdingarna
C. Riksdagen

Rätt

Fel

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Subscribe to see your results

Statsrätt

Jag fick %%score%% av %%total%% rätt

%%description%%

%%description%%

Loading...

Vill du veta mer?