Hur ser yttrandefriheten ut på nätet? Vad får man skriva och vad får man inte skriva? Vilket ansvar har den som publicerar innehåll på någon annans digitala plattform? Går det att kräva att någonting tas bort eller rättas på nätet? Hur utreds nätbrott? I den här kursen får du lära dig grunderna inom internetjuridiken. (ca 60 min)

Om experten

Mårten Schultz är professor i civilrätt på Stockholms universitet där han även är ordförande för Institutet för Juridik och Internet. Utöver civilrätt, med fokus på ansvarsrätt, komparativ rätt och rättsteori har Mårten också forskat i fri- och rättighetsfrågor samt straffansvar, med fokus på internetrelaterade frågor.

Testa dina kunskaper inom internetjuridik

Vilket påstående är korrekt när det gäller den som startar t. ex. en podd eller en blogg på internet?
A. Det måste finnas ett utgivningsbevis eller en databasanmälan
B. Den som startar t. ex en blogg måste anmäla en person som ansvarig utgivare
C. Det behövs vare sig något utgivningsbevis, någon ansvarig utgivare eller databasanmälan

Rätt

Fel

Vem kan normalt åtalas och straffas för uppgifter som publiceras på sociala medier?
A. Den som skriver och/eller sprider uppgifterna
B. Företaget som upplåter den digitala plattformen
C. En ansvarig utgivare

Rätt

Fel

Förtal är ett brott som kan leda till böter och i värsta fall fängelse. Men vilket av följande påståenden är egentligen korrekt?
A. Man kan aldrig göra sig skyldig till förtal om man bara återger uppgifter från t. ex. en fällande dom från en domstol
B. Den som pekar ut en person som t. ex. brottsling kan göra sig skyldig till förtal oavsett om det är sant eller inte
C. För att göra sig skyldig till förtal krävs att uppgifterna om en person är lögnaktiga eller felaktiga

Rätt

Fel

Vem kan bli skadeståndsskyldig för uppgifter som en minderårig tonåring publicerar och sprider på internet?
A. Bara tonåringen själv
B. Både tonåringen och dennes vårdnadshavare
C. Bara tonåringens vårdnadshavare

Rätt

Fel

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Tack för att du testade dina kunskaper

Internetjuridik

Jag fick %%score%% av %%total%% rätt

%%description%%

%%description%%

Loading...

Vill du veta mer?